Wykonane prace

Pracę z w tym ogrodzie rozpoczęliśmy od rozeznania i dokładnego przemyślenia ,gdyż ogród wymagał szczególnej naszej uwagi i troski,aby doprowadzić go stanu funkcjonalności.Każdy fragment ogrodu był rozpatrywany inaczej.Gatunki wymagające natychmiastowego przycięcia były doprowadzone do odpowiedniego pokroju.Zostały usunięte zbędne chwasty, suche gałęzie oraz rośliny tzw. samosieje. Rośliny, które z jakiś powodów zakłócały wzrost innych zostały natychmiast usunięte bądź przycięte do odpowiednich rozmiarów.Ostatnim etapem w ogrodzie było korowanie w celu ograniczenia wzrostu chwastów.

  • Typ projektu:
  • Wykorzystane techniki:
  • Klient:
  • Wykonano: 2017