Koszenie trawnika przy firmie wraz z pielęgnacją roślin. Regularne prace polegające na  umiejętnym koszeniu trawnika poprawia estetykę zieleni przy firmach.