Wykonywanie metodą tradycyjną lub za pomocą specjalnych maszyn.Obejmuje ścieżki ogrodowe,chodniki przy posesjach czy tez tereny przy firmach.