Jest to terapia wspomagająca leczenie tradycyjne przeznaczona dla osób zdrowych, niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami oraz dla osób starszych. Hortiterapia nazywana ogrodoterapią opiera się na aktywności biernej bądź czynnej wśród roślin.Prowadzona jest w formie warsztatów, na których to aktywność osób uczestniczących można usprawniać w zakresie fizycznym,intelektualnym,społecznym czy zawodowym.Wszystkich ,którym zależy na zdrowiu zapraszamy na warsztaty.