Aktualności

Przywiązywanie drzew.

Po posadzeniu odpowiednich gatunków drzew wytyczonych w projekcie, opalikowaniu ,nasza firma przystąpiła do przywiązywania drzew do palików.Przy pomocy odpowiedniej taśmy i techniki wiązania drzewa zostały przymocowane , tak aby tutejsze wiatry nie zagrażały... READ MORE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj ca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze wiejskim objętym LSR mające na celu Otwarcie działalności gospodarczej i utworzenie miejsce pracy współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Kraina Trzech Rzek.